Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία:

https://8gym-ioann.ioa.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/Εγκύκλιος-ΗΛ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ-2022_23.pdf

https://8gym-ioann.ioa.sch.gr/wp-content/uploads/2022/06/odigies-2.pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Η Α΄ ΤΑΞΗ & Η Β΄ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 1ο ΚΥΚΛΟ (ΩΡΑ: 8:15 πμ – 10:15 ή 11:15 πμ) ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΞΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 10:30πμ -12:30μμ
Η Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 2ο ΚΥΚΛΟ (ΩΡΑ: 10:30 πμ – 12:30 ή 13:30 μμ)  ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΞΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 8:15πμ – 10:15πμ
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ α) ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ β) ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΠΟΥ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ
Σημείωση: Στις 16 & 17/06/2022 ημέρα Πέμπτη & Παρασκευή θα εξεταστούν οι δικαιολογημένα απόντες μαθητές-τριες.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
– Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022.
– Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
– Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.
Διαβάστε περισσότερα στο: https://eviaportal.gr/proagogikes-apolytiries-eksetaseis-gymnasiou/
– Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
– Μαθητές που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α ́ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
– Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
– Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους ίδιους , εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’  τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης επαναλαμβάνει την τάξη.

Παρουσίαση προγράμματος Ecomobility και βράβευση του 8ου Γυμνασίου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα

Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, στον ισόγειο χώρο του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και βράβευση του εκπαιδευτικού προγράμματος ECOMOBILITY του σχολείου με τίτλο “Η οικολογική μετακίνηση στην πόλη μας. Ιωάννινα : Χτες-Σήμερα-Αύριο”. Την παρουσίαση παρακολούθησαν η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών κα Φιλιώ Νόκα – Ζαράχη, ο εκπρόσωπος της Τροχαίας Ιωαννίνων κος Νικόλαος Καραμάνης, η εκπρόσωπος του Ecοcity κα Βαλεντίνα Πλάκα, ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου.

Οκτώ μαθητές και μαθήτριες της τρίτης τάξης, με την αρωγή και των υπολοίπων συμμαθητών τους, συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου αρχικά εντοπίζοντας και διαπιστώνοντας τα διάφορα προβλήματα στην καθημερινή τους μετακίνηση προς και από το σχολείο και στη συνέχεια προτείνοντας βιώσιμες λύσεις. Η παρουσίαση των μαθητών περιελάμβανε σύντομη αναδρομή στον τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, την περιγραφή του τρόπου που εργάστηκαν πάνω στο πρόγραμμα, την προβολή των προτάσεών τους μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο με τη μορφή ερωταποκρίσεων,

καθώς και την προβολή βίντεο κλιπ εμπνευσμένου από τη θεματολογία του προγράμματος, σε μουσική και στίχους των ίδιων των μαθητών.

Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι μαθητές της Γ’ τάξης του γυμνασίου και εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικός κος Γεώργιος Τραϊκάπης, ο Διευθυντής σχολικής μονάδας κος Αθανάσιος Έξαρχος και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί : Γκόλια Ευπραξια (ΠΕ79), Αθανασιάδου Ειρήνη (ΠΕ86), Γιαννούλα Αλέκα (ΠΕ02), Τσέφα Κασσιανή (ΠΕ04.02), Θεοχάρη Κωνσταντίνα (ΠΕ07), Μελιγγιώτη Ελένη (ΠΕ 04.01), Κωλέττη Τριανταφυλλιά (ΠΕ02) και Σιόντης Κωνσταντίνος (ΠΕ02). Επίσης οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες του προγράμματος: Παπαγεωργίου Υπαπαντή-Ναταλία, Κουρκουμέλη Μαρίνα-Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Μαρτζούκος Χρήστος, Κοντού Αθηνά, Μάνθου Ελένη, Τάτση Βασιλική, Μπαθέκας Ιωάννης.

Εαρινή ισημερία και πείραμα του Ερατοσθένη.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω πανδημίας, πραγματοποιήσαμε σήμερα Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, με μαθητές της Γ’ τάξης και τους εκπαιδευτικούς Μελιγγιώτη Ελένη, Αθανασιάδου Ειρήνη, Τραϊκάπη Γεώργιο και Γιαννούλα Αλέκα, το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης, χρησιμοποιώντας ορθοστάτες από το εργαστήριο φυσικής, ορθογώνια τρίγωνα και μετροταινίες.

Συμμετοχή στον Διεθνή Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Πληροφοριακού Γραφήματος (infographic) – «Ο Ήλιος με μια ματιά».

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του σχολείου συγχαίρουν τις τέσσερις ομάδες μαθητών της Γ τάξης για την συμμετοχή τους στον Διεθνή Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Πληροφοριακού Γραφήματος (infographic) – «Ο Ήλιος με μια ματιά» και τα έργα που παρήχθησαν.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Ηλιακού Τηλεσκοπίου (European Solar Telescope – EST) και τους εκπροσώπους της στο Ινστιτούτο Αστρονομίας,

Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Τα έργα των μαθητών θα συμπεριληφθούν στην solarpedia, εγκυκλοπαίδεια για τον Ήλιο.

Ομάδα 1:

Τάτση Βασιλική – Γ1

Κουρκουμέλη Μαρίνα –Γ1

Παππά Παναγιώτα –Γ1

Αυγέρη Ευτυχία – Γ1

Ομάδα 2:

Ντανέλης Κων/νος -Γ1

Μαρτζούκος Χρήστος –Γ1

Νάστος Στέργιος –Γ1

Μπαθέκας Ιωάννης –Γ1

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός των ομάδων 1 και 2: Μελιγγιώτη Ελένη, ΠΕ04-01

Ομάδα 3:

Παπαγεωργίου Νάντια –Γ3

Κόκκα Θεοφανεία –Γ3

Λώλου Μυρσίνη –Γ3

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός της ομάδας 3: Θεοχάρη Κων/να, ΠΕ07

Ομάδα 4:

Αλεξίου Θωμάς –Γ2

Τσεπέλης Φίλιππος –Γ3

Πανταζής Κων/νος –Γ2

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός της ομάδας 4: Τραϊκάπης Γεώργιος, ΠΕ11

Πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την πολύτιμη στήριξη στο πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Με τη δωρεά μας συμμετείχαμε  και εμείς  ώστε να εκπληρωθούν ευχές παιδιών που πάσχουν από σοβαρές για τη ζωή τους ασθένειες.

 Το πρόγραμμα Αστέρι της ευχής εδώ και 23 χρόνια αποτελεί ένα από τα βασικά προγράμματα εξεύρεσης πόρων του Οργανισμού «Κάνε – Μια – Ευχή Ελλάδος»   ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν ευχές παιδιών που έχουν στερηθεί την παιδική ανεμελιά.

Το 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων υιοθέτησε την ευχή του Αθανάσιου, 4 ετών, που εύχεται να πάει στην Disneyland Paris. Του ευχόμαστε όλοι η επιθυμία του να πραγματοποιηθεί!!!

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο

Την Τετάρτη 22/02/2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση με τον αναπληρωτή Καθηγητή Αγωγής Υγείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Βασίλειο Κούτρα, επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ιωαννίνων “Σχεδία”, με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο.

Πρόγραμμα «ECOMOBILITY – FREEMOBILITY» για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου για το 2021-2022

Κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο διεξάγεται για 18η χρονιά η εκστρατεία ECOMOBILITY, με την έγκριση του ΙΕΠ/ΥΠΑΙΘ και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ετήσια. Αρχίζει με την υποβολή συμμετοχής του σχολείου στο ECOCITY και ολοκληρώνεται με την επίσκεψη της πρώτης σε βαθμολογία ομάδας στις Βρυξέλλες και τη συμμετοχή των ομάδων που διακρίνονται σε ειδικές επιδόσεις στο ECOCAMP το καλοκαίρι 2022 (λόγω της πανδημίας πιθανόν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στα βραβεία).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των νέων για την προσέγγιση προβλημάτων μετακίνησης στην πόλη τους και η ενεργοποίησή τους για την αναζήτηση λύσεων, με προσανατολισμό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη στήριξη του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, την ανάγκη της πράσινης μετακίνησης, την αλλαγή συμπεριφορών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις τους.

Στο πρόγραμμα αυτό, μαθητές της Γ’ Γυμνασίου προετοιμάζουν εργασίες και καταθέτουν τις προτάσεις τους παρουσιάζοντάς τες σε ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές στις αρχές της άνοιξης κάθε έτους. Το έργο και οι προτάσεις των μαθητών αξιολογούνται από ειδική επιτροπή και κάθε χρόνο βραβεύονται οι μαθητικές ομάδες, με βασικά κριτήρια την αυτενέργεια και την εφηβική δημιουργικότητα και φαντασία.

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων και παρουσιάσεων των εργασιών των μαθητικών ομάδων ECOMOBILITY, πραγματοποιείται η Τελετή Λήξης στην Αθήνα κατά την διάρκεια της οποίας ανακοινώνονται τα βραβεία.

Αξιολόγηση μαθητών/τριών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών του Γυμνασίου κατά τη διάρκεια των τετραμήνων θα ισχύσουν όσα ορίζονται από το άρθρο 86 του νέου νόμου 4823/2021.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων.

Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.