Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΤΜΗΜΑ Α1Σώζου Καλλιόπη, Φιλόλογος Γαλλικών
ΤΜΗΜΑ Α2Πλιάκος Αλέξης, Μαθηματικός
ΤΜΗΜΑ Α3Στρούμπη Θεοδώρα, Φιλόλογος Αγγλικών
ΤΜΗΜΑ Β1Δήμος Νικόλαος, Τεχνολόγος
ΤΜΗΜΑ Β2Θεοχάρη Κων/να, Φιλόλογος Γερμανικών
ΤΜΗΜΑ Β3Νταλαούτης Γιάννης, Μαθηματικός
ΤΜΗΜΑ Γ1Τάσης Γεώργιος, Θεολόγος
ΤΜΗΜΑ Γ2Κουλιανός Γεώργιος, Φιλόλογος