Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΤΜΗΜΑ Α1Τάσης Γιώργος, Θεολόγος
ΤΜΗΜΑ Α2Κωλέττη Τριανταφυλλιά, Φιλόλογος
ΤΜΗΜΑ Α3Σώζου Καλλιόπη, Φιλόλογος Γαλλικών
ΤΜΗΜΑ Β1Στρούμπη Θεοδώρα, Φιλόλογος Αγγλικών
ΤΜΗΜΑ Β2Θεοχάρη Κων/να, Φιλόλογος Γερμανικών
ΤΜΗΜΑ Γ1Κουλιανός Γεώργιος, Φιλόλογος
ΤΜΗΜΑ Γ2Δήμος Νικόλαος, Τεχνολόγος
ΤΜΗΜΑ Γ3Νταλαούτης Γιάννης, Μαθηματικός