Ενημέρωση Γονέων

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗ
9:05 - 9:50ΓΚΟΛΙΑ Ε.
10:00-10:45ΦΑΡΜΑΚΗ Ι.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Α.
ΔΗΜΟΣ Ν.
ΜΠΡΙΤΣΑ Ε.
ΣΩΖΟΥ Κ.
ΘΕΟΧΑΡΗ Κ.
ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗ Ε.
10:55-11:35ΚΟΚΚΙΝΟΥ Ν.
ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Γ.
ΠΛΙΑΚΟΣ Α.
ΖΑΡΡΑ Δ.
ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ Γ.
ΓΚΙΖΑ Β.
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ Β.
(έως 11:15)
11:45-12:25ΤΑΣΗΣ Γ.
ΣΤΡΟΥΜΠΗ Θ.
ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ Γ.
ΚΩΛΕΤΤΗ Τ.
ΠΕΜΠΤΗ
11:45-12:25ΧΡΗΣΤΟΥ Σ.