Ενημέρωση Γονέων

ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ
9:05-9: 50 Ανδρίκος Ορέστης10:00-10:45 Ζάρρα Δήμητρα
10:00-10:45 Πλιάκος Αλέξιος, Τάσης Γεώργιος, Κόκκινου Ναταλία, Φαρμάκη Ιωάννα, Γκόλια Ευπραξία, 10:55-11:35 Χρήστου Σωτήριος, Καραμούτσιου Βασιλική.
10:55-11:35 Κωλέττη Τριανταφυλλιά, Κουλιανός Γεώργιος, Μελιγγιώτη Ελένη, Τσέφα Κασσιανή, Δήμος Νικόλαος, Μπρίτσα Ελεονώρα.11:45-12:25 Σώζου Καλλιόπη, Θεοχάρη Κων/να.
11:45-12:25 Νταλαούτης Ιωάννης, Γκίζα Βασιλική, Στρούμπη Θεοδώρα, Τραϊκάπης Γεώργιος.