Διευθυντής

Κωνσταντίνου Λάμπρος, καθηγητής πληροφορικής