Διευθυντές

ΠΕΡΙΟΔΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1985 – 1997 Ζάραγκας Γεώργιος, Φιλόλογος
1997 – 2007Μπόζιος Ευάγγελος, Μαθηματικός
2007 – 2010Συγκούνας Ευάγγελος, Βιολόγος
2010 - 2011Τζίνας Ιωάννης, Φιλόλογος
2012 – 2016Πέτρου Σουλτάνα, Φυσικός
2016 -2017Πλιάκος Αλέξης, Μαθηματικός