ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το σχολικό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει για τους μαθητές του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδακτικής Στήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.

 

 

Ενημέρωση: 08-11-2016, Νταλαούτης Γ.

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

espa