ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει για τους μαθητές του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδακτικής Στήριξης. Περισσότερες πληροφορίες στο 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων τηλ. 26510 43388. (Ενημέρωση: 23-10-2017, Νταλαούτης Γ.)

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

espa