ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το σχολικό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει για τους μαθητές του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδακτικής Στήριξης. Περισσότερες πληροφορίες στο 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.     Ενημέρωση: 08-11-2016, Νταλαούτης Γ.