ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει για τους μαθητές του 8ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδακτικής Στήριξης. Περισσότερες πληροφορίες στο 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων τηλ. 26510 43388. (Ενημέρωση: 23-10-2017, Νταλαούτης Γ.)