Έκδοση αποτελεσμάτων

Η έκδοση των αποτελεσμάτων για το Σχολικό Έτος 2015-2016 θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.