Ενημέρωση μαθητών για το κάπνισμα

Στα πλαίσια της εβδομάδος κατά του καπνίσματος έγινε ενημέρωση των μαθητών για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.