Το μικροκλίμα της πόλης μας μέσα από την Μετεωρολογία και τα Μαθηματικά.

Παρουσίαση του προγράμματος "το μικροκλίμα της πόλης μας μέσα από την Μετεωρολογία και τα Μαθηματικά". Πλιάκος, Σφαγεία