Το μικροκλίμα της πόλης μας μέσα από την Μετεωρολογία και τα Μαθηματικά.

Παρουσίαση του προγράμματος «το μικροκλίμα της πόλης μας μέσα από την Μετεωρολογία και τα Μαθηματικά». Πλιάκος, Σφαγεία