Αξιολόγηση μαθητών/τριών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών του Γυμνασίου κατά τη διάρκεια των τετραμήνων θα ισχύσουν όσα ορίζονται από το άρθρο 86 του νέου νόμου 4823/2021.

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων.

Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η προσέλευση για ενημέρωση θα γίνεται τις παρακάτω ημέρες και ώρες με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λειτουργίας του σχολείου και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της πανδημίας.

Εκ της Διευθύνσεως

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σας γνωρίσουμε ότι θα πρέπει να υποβάλετε την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio ,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχολεία για Όλους 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

Αξιοποίηση Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Διδασκαλία

1. Εκπαιδευτικό υλικό για αυτόνομη μάθηση προσφύγων
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tadlet
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Quizlet
4. ΧΡΗΣΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Βιωματικές Δραστηριότητες